Kotva
Submenu
 
 
Aktuality
N√°bor - FLORBAL 2019
5.9.2019

Dokument ke staŇĺen√≠ (Velikost: 2.18 MB)

19.9.2019
3.9.2019

Plen√°rn√≠ schŇĮze SRP҆ od 16.30 ve ҆J, pot√© tŇô√≠dn√≠ schŇĮzky

Metodick√Ĺ pokyn - pedikul√≥za
31.8.2019

Dokument (Velikost: 33.28 kB)

Seznam seŇ°itŇĮ (2. stupeŇą)
25.6.2019

Rozkliknńõte zde (Velikost: 15.38 kB)

Den otevŇôen√Ĺch dveŇô√≠
20.3.2019

Kliknńõte zde (Velikost: 261.48 kB)

Z√°pis do 1. tŇô√≠d
8.3.2019

Informace o z√°pisu (Velikost: nezn√°m√°)

Oznámení (Velikost: 165.56 kB)

Noc s Andersenem
8.3.2019

Informace zde (Velikost: 1.71 MB)

Zápisové lístky
5.3.2019

Z√°pisov√© l√≠stky budou pŇôed√°v√°ny z√°konn√Ĺm z√°stupcŇĮm vych√°zej√≠c√≠ch Ňĺ√°kŇĮ 13.3.2019 od 13.00 do 14.00 a od 15.00 do 17.00 nebo po pŇôedchoz√≠ domluvńõ v jin√©m dnu a ńćase.

Term√≠ny - ¬īPŇôedŇ°kol√°ńćek 2019¬ī
23.1.2019

Ke staŇĺen√≠ zde (Velikost: 387.88 kB)

PŇô√°n√≠
14.12.2018

PŇôejeme V√°m

Ozn√°men√≠ - v√Ĺuka od 3.12.2018
30.11.2018

Dokument (Velikost: 11.93 kB)

N√°bor - FLORBAL
21.11.2018

Dokument ke staŇĺen√≠ (Velikost: 394.44 kB)

Informativní odpoledne
27.11.2018

Informativn√≠ odpoledne pro rodińće od 16.00 do 18.00

Upozornńõn√≠ pro rodińće
16.10.2018

Omlouv√°me se, Ňĺe jsme tak striktn√≠, ale jelikoŇĺ se neust√°le opakuj√≠ pŇô√≠pady v√Ĺskytu vŇ°√≠ u Ňĺ√°kŇĮ naŇ°√≠ Ň°koly, jsme jako Ň°kola povinni dle ustanoven√≠ ¬ß 29 Ň°kolsk√©ho z√°kona chr√°nit vŇ°echny dńõti nejen zodpovńõdn√Ĺch, ale i nezodpovńõdn√Ĺch rodińćŇĮ a dńõkujeme za dodrŇĺov√°n√≠ a respektov√°n√≠ pokynŇĮ Ň°koly.

Dle z√°kona¬† je rodińć povinen dodrŇĺovat hygienick√© n√°vyky u sv√Ĺch dńõt√≠. ZavŇ°iven√≠ se povaŇĺuje za infekńćn√≠ onemocnńõn√≠, kter√© je nutn√© okamŇĺitńõ ŇôeŇ°it. PŇôi zjiŇ°tńõn√≠ v√Ĺskytu vŇ°√≠ bude Ň°kola neprodlenńõ informovat rodińće zavŇ°iven√©ho Ňĺ√°ka a tento si mus√≠ d√≠tńõ odv√©st a uńćinit opatŇôen√≠ k¬†odvŇ°iven√≠ d√≠tńõte. Teprve po dŇĮkladn√©m vyńćiŇ°tńõn√≠ hlavy mŇĮŇĺe d√≠tńõ opńõt do kolektivu.

Ozn√°men√≠ - m√≠sta v√Ĺuky Ňĺ√°kŇĮ 1. stupnńõ
27.8.2018

Rozkliknńõte zde (Velikost: 291.11 kB)

Seznam seŇ°itŇĮ (2. stupeŇą)
18.6.2018

V√°Ňĺen√≠ rodińće, Ňĺ√°d√°me V√°s o zajiŇ°tńõn√≠ seŇ°itŇĮ na Ň°koln√≠ rok 2018/2019 dle rozpisu do 3.9.2018.

Rozkliknńõte (Velikost: 16.65 kB)

Cena stravného o prázdninách
13.6.2018

V√°Ňĺen√≠ str√°vn√≠ci, v dobńõ od 25.06. do 29.06.2018 budou moci str√°vn√≠ci naŇ°√≠ Ň°koly vyuŇĺ√≠vat stravovac√≠ sluŇĺby j√≠delny pouze za nedotovanou cenu obńõda (53 - 59.- Kńć dle vńõkov√Ĺch skupin). Cena se mńõn√≠ z dŇĮvodu¬† n√°stupu Ňĺ√°kŇĮ na letn√≠ pr√°zdniny.

Platba stravného
4.6.2018

V√°Ňĺen√≠ str√°vn√≠ci,

v nov√©m Ň°koln√≠m roce 2018/19 jiŇĺ nebude moŇĺn√©¬†pos√≠lat √ļhradu stravn√©ho na Ň°koln√≠ √ļńćet prostŇôednictv√≠m sporoŇĺira.¬†

√öhradu stravn√©ho lze uskuteńćnit trval√Ĺm pŇô√≠kazem nebo sloŇĺenkou.

Podrobn√© informace na tel. ńć. 415214660.¬†

Ňėeditelsk√© volno
21.5.2018

Od 25.6.-29.6.2018 je vyhl√°Ň°en√© Ňôeditelsk√© volno (viz. √ļŇôedn√≠ deska).

Den otevŇôen√Ĺch dveŇô√≠
14.3.2018

/upload/files/dokumenty/denotevrenychdveri2018.docx (Velikost: 780.92 kB)

Z√°pis do 1. tŇô√≠d
14.3.2018

/upload/files/dokumenty/zapis2018.docx (Velikost: 660.3 kB)

Zápisové lístky
10.3.2018

Z√ĀPISOV√Č L√ćSTKY budou pŇôed√°v√°ny z√°konn√Ĺm z√°stupcŇĮm vych√°zej√≠c√≠ch Ňĺ√°kŇĮ ¬†¬†13.3.2018 od 13.00 do 16.30 a 14.3.2018 od 12.00 do 14.30 nebo po pŇôedchoz√≠ domluvńõ v¬†jin√©m dnu a ńćase.

PŇôihl√°Ň°ky na S҆
22.2.2018

PŇôipom√≠n√°me, Ňĺe pŇôihl√°Ň°ky na S҆ mus√≠ b√Ĺt odeslan√© do 1.bŇôezna 2018.

Ozn√°men√≠ o kon√°n√≠ z√°pisu do 1.tŇô√≠d
19.2.2018

Rozkliknńõte (Velikost: 210.55 kB)

PŇôedŇ°kol√°ńćek 2018
15.1.2018

Term√≠ny PŇôedŇ°kol√°ńćka 2018 (Velikost: 450.71 kB)

Ud√°lost roku 2017
8.1.2018

TŇôeŇ•√°k Tobi√°Ň°¬†KŇô√≠Ňĺek zv√≠tńõzil v celost√°tn√≠ v√Ĺtvarn√© soutńõŇĺi.

Srdeńćnńõ mu blahopŇôejeme

PŇô√°n√≠
19.12.2017

PŇôejeme pŇô√≠jemn√© proŇĺit√≠ sv√°tkŇĮ v√°nońćn√≠ch a hodnńõ zdrav√≠ v Nov√©m roce 2018.

Upozornńõn√≠ pro rodińće
29.11.2017
Upozornńõn√≠ pro rodińće
 

Omlouv√°me se, Ňĺe jsme tak striktn√≠, ale jelikoŇĺ se neust√°le opakuj√≠ pŇô√≠pady v√Ĺskytu vŇ°√≠ u Ňĺ√°kŇĮ naŇ°√≠ Ň°koly, jsme jako Ň°kola povinni dle ustanoven√≠ ¬ß 29 Ň°kolsk√©ho z√°kona chr√°nit vŇ°echny dńõti nejen zodpovńõdn√Ĺch, ale i nezodpovńõdn√Ĺch rodińćŇĮ a dńõkujeme za dodrŇĺov√°n√≠ a respektov√°n√≠ pokynŇĮ Ň°koly.

Dle z√°kona¬† je rodińć povinen dodrŇĺovat hygienick√© n√°vyky u sv√Ĺch dńõt√≠. ZavŇ°iven√≠ se povaŇĺuje za infekńćn√≠ onemocnńõn√≠, kter√© je nutn√© okamŇĺitńõ ŇôeŇ°it. PŇôi zjiŇ°tńõn√≠ v√Ĺskytu vŇ°√≠ bude Ň°kola neprodlenńõ informovat rodińće zavŇ°iven√©ho Ňĺ√°ka a tento si mus√≠ d√≠tńõ odv√©st a uńćinit opatŇôen√≠ k¬†odvŇ°iven√≠ d√≠tńõte. Teprve po dŇĮkladn√©m vyńćiŇ°tńõn√≠ hlavy mŇĮŇĺe d√≠tńõ opńõt do kolektivu.

Volby do Ň°kolsk√© rady
4.10.2017

Volby do Ň°kolsk√© rady

Rozkliknńõte (Velikost: 12 kB)¬†- pedagogy

Rozkliknńõte (Velikost: 11.96 kB)¬†- rodińće

Term√≠n kon√°n√≠ voleb je 26.9.2017 v 16.30 hod. ve Ň°koln√≠ j√≠delnńõ
10.9.2017

Kandid√°ti do ҆kolsk√© rady pŇôi Z҆ PodboŇôany, Husova 276

¬†Volebn√≠ komise projednala pŇôedloŇĺen√© n√°vrhy a po provńõŇôen√≠ souhlasŇĮ s¬†kandidaturou sestavila n√°sleduj√≠c√≠ seznam kandid√°tŇĮ pro obńõ sekce voleb: (Kandid√°ti jsou Ňôazeni abecednńõ)

Pedagogińćt√≠ pracovn√≠ci:
DuŇ°an ńĆambal√≠k
Mgr. Filip Havrda
Mgr. René Chodura
Dana Lnńõn√≠ńćkov√°
Mgr. Petra Pl√°nińćkov√°
Mgr. Jaromír Tecl
Bc. Lenka VostŇôelov√°
Mgr. Dana Zischkov√°

Z√°stupci¬† rodińćŇĮ:
Marcela Andńõlov√°
Mgr. Dana Jaklov√°
Ladislav Kondr√°t
Jana Kr√°lov√°
Hana KŇô√≠Ňĺkov√°
Bc. Lada Marholdov√°
Mgr. KateŇôina Proch√°zkov√°
Ing. Irena Volavkov√°
Ivana Z√°lesk√°

V¬†PodboŇôanech dne 10.9.2017

Mgr. Jaroslava Kudl√°ńćkov√° - ¬†pŇôedseda volebn√≠ komise
Mgr. Jana ҆ipoŇ°ov√° - Ňôeditelka Ň°koly

Rozpis seŇ°itŇĮ (2.stupeŇą)
27.6.2017

Seznam ke staŇĺen√≠ (Velikost: 15.2 kB)

ZMńöNA HESLA
12.6.2017

V√ĀŇĹEN√ć STR√ĀVN√ćCI,

Z¬†DŇģVODU MODERNIZACE V√ĚDEJN√ćHO SYST√ČMU VE ҆KOLN√ć J√ćDELNńö

JE NUTN√Ȭ†SI ¬†ZMńöNIT ¬†PŇė√ćSTUPOV√Č ¬†HESLO ¬†PRO PŇėIHLA҆OV√ĀN√ć

STRAVY NA STR√ĀNK√ĀCH ¬†www.strava.cz.

 

Podrobn√© informace na tel.ńć. 415214660 nebo v¬†kancel√°Ňôi Ň°koln√≠ j√≠delny.

 

Rozhodnut√≠ o pŇôijet√≠ do 1.tŇô√≠dy
10.5.2017

/upload/files/29_1494387386_Seznampijatch2017.pdf (Velikost: 1.3 MB)

 

Z√°pis do 1.tŇô√≠d
29.3.2017
 

Termín: 20.-21.4.2017
ńĆas: 14.00 - 17.00 hod.
M√≠sto: PŇô√≠ńćn√° 846, PodboŇôany (ńćerven√° budova - KORD)

DoplŇąuj√≠c√≠ informace:
K z√°pisu se mus√≠ dostavit dńõti, kter√Ĺm bude 6 let nejpozdńõji 31.8.2017.
Z√°konn√Ĺ z√°stupce pŇôedloŇĺ√≠ pŇôi z√°pisu svŇĮj obńćansk√Ĺ prŇĮkaz a rodn√Ĺ list
d√≠tńõte. V pŇô√≠padńõ Ňĺ√°dosti o odklad Ň°koln√≠ doch√°zky je tŇôeba m√≠t s sebou
doporuńćen√≠ Ň°kolsk√©ho poradensk√©ho zaŇô√≠zen√≠ a odborn√©ho l√©kaŇôe nebo
klinického psychologa.
Pro v√≠ce informac√≠ se obracejte na veden√≠ Ň°koly.

31.3.2017 Andersen
23.3.2017

Rozkliknńõte

Den otevŇôen√Ĺch dveŇô√≠ 11.4.2017
21.3.2017

Rozkliknńõte

Zmńõna - PŇôedŇ°kol√°ńćek
1.3.2017

2.3. bude m√≠t PŇôedŇ°kol√°ńćka Simona Kun√°Ň°kov√°- TńõŇ°√≠me se na jaro.

9.3. bude m√≠t PŇôedŇ°kol√°ńćka Olga Fil√≠pkov√° - Pńõjme p√≠seŇą do kola.

Vyd√°v√°n√≠ z√°pisov√Ĺch l√≠stkŇĮ
24.2.2017

Rozkliknńõte zde (Velikost: 73.61 kB).¬†

 

Z√°kladn√≠ informace k lyŇĺaŇôsk√©mu v√Ĺcviku 2016/2017
7.2.2017

Rozkliknńõte zde (Velikost: 28.16 kB).

PŇôedŇ°kol√°ńćek 2017
13.1.2017

Rozkliknńõte odkaz term√≠nŇĮ. (Velikost: 5.12 MB)

MAP PODBOŇėANSKO - DOTAZN√ćKY PRO RODIńĆE a ŇĹ√ĀKY 2. STUPNńö
7.11.2016

V r√°mci zpracov√°n√≠ MAP na PodboŇôansku se na V√°s obrac√≠me s prosbou o pomoc.¬†
JelikoŇĺ pro tvorbu MAP je nutn√© zn√°t pohled vŇ°ech c√≠lov√Ĺch skupin na kvalitu
vzdńõl√°v√°n√≠, tedy nejen pedagogŇĮ, ale i rodińćŇĮ a Ňĺ√°kŇĮ samotn√Ĺch, pŇôipravili¬†
kolegov√© pro tyto dvńõ c√≠lov√© skupiny kr√°tk√© dotazn√≠ky. Pros√≠me V√°s t√≠mto o¬†
souńćinnost pŇôi jejich vyplŇąov√°n√≠:¬†

1) pro Ňĺ√°ky:

https://docs.google.com/a/vladar.cz/forms/d/e/1FAIpQLSei6_AGPiUQ2U9vXsEaifVSI3yTtC8jpIzHAbqqGSkYMQQalQ/viewform?c=0&w=1

2) pro rodińće:

https://docs.google.com/a/vladar.cz/forms/d/e/1FAIpQLSf_b1E7JmNraFM2qJDNn_uqlxyDMs9D6pzgh8cakIbD3hV6-Q/viewform?c=0&w=1

Dńõkujeme V√°m za VaŇ°i spolupr√°ci

Upozornńõn√≠ pro rodińće
16.10.2018

Omlouv√°me se, Ňĺe jsme tak striktn√≠, ale jelikoŇĺ se neust√°le opakuj√≠ pŇô√≠pady v√Ĺskytu vŇ°√≠ u Ňĺ√°kŇĮ naŇ°√≠ Ň°koly, jsme jako Ň°kola povinni dle ustanoven√≠ ¬ß 29 Ň°kolsk√©ho z√°kona chr√°nit vŇ°echny dńõti nejen zodpovńõdn√Ĺch, ale i nezodpovńõdn√Ĺch rodińćŇĮ a dńõkujeme za dodrŇĺov√°n√≠ a respektov√°n√≠ pokynŇĮ Ň°koly.

Dle z√°kona¬† je rodińć povinen dodrŇĺovat hygienick√© n√°vyky u sv√Ĺch dńõt√≠. ZavŇ°iven√≠ se povaŇĺuje za infekńćn√≠ onemocnńõn√≠, kter√© je nutn√© okamŇĺitńõ ŇôeŇ°it. PŇôi zjiŇ°tńõn√≠ v√Ĺskytu vŇ°√≠ bude Ň°kola neprodlenńõ informovat rodińće zavŇ°iven√©ho Ňĺ√°ka a tento si mus√≠ d√≠tńõ odv√©st a uńćinit opatŇôen√≠ k¬†odvŇ°iven√≠ d√≠tńõte. Teprve po dŇĮkladn√©m vyńćiŇ°tńõn√≠ hlavy mŇĮŇĺe d√≠tńõ opńõt do kolektivu.

20.10.2016 Oznámení
20.10.2016

V√°Ňĺen√≠ rodińće, oznamujeme V√°m, Ňĺe dnes 20.10.2016 z dŇĮvodu provozn√≠¬†hav√°rie¬†bude v√Ĺuka na hlavn√≠ budovńõ ukonńćena v 11.40.

 

 

ńĆlensk√° schŇĮze SRP҆, tŇô√≠dn√≠ schŇĮzky
22.9.2016

ńĆlensk√° schŇĮze SRP҆ se uskuteńćn√≠ 3.10.2016 od 16.30 ve Ň°koln√≠ j√≠delnńõ.

Pot√© se budou konat tŇô√≠dn√≠ schŇĮzky.

PomŇĮcky na Vv
8.9.2016

/upload/files/29_1473337625_kufrik.docx (Velikost: 14.42 kB)

Rozpis seŇ°itŇĮ (2.stupeŇą)
14.8.2016

Kliknńõte (Velikost: 14.25 kB)

Pr√°zdniny 1.7.-31.8.2016
28.6.2016

PŇôejeme vŇ°em kr√°sn√© pr√°zdniny a navidńõnou¬†1.9.2016.

26.4.2016 Informativn√≠ odpoledne pro rodińće
31.3.2016

Informativní odpoledne od 16.00 do 18.00

1. 4. 2016 Noc s Andersenem
17.3.2016

Ke staŇĺen√≠ (Velikost: 735.46 kB)

Zápisové lístky
23.2.2016

Z√ĀPISOV√Č L√ćSTKY budou pŇôed√°v√°ny z√°konn√Ĺm z√°stupcŇĮm vych√°zej√≠c√≠ch Ňĺ√°kŇĮ ¬†-¬†7. 3. 2016 od 13.00 do 16.00 a 8. 3. 2016 od 14.00 do 16.00 nebo po pŇôedchoz√≠ domluvńõ.

Mgr. Lenka HanuŇ°ov√°, v√Ĺchovn√° poradkynńõ

Seznam pŇôijat√Ĺch dńõt√≠ do 1. rońćn√≠ku ve Ň°koln√≠m roce 2016/2017
15.2.2016

¬†SEZNAM PŇėIJAT√ĚCH DńöT√ć (Velikost: 1.17 MB)

 

Z√°pis do prvn√≠ch tŇô√≠d 4. - 5. 2016
5.1.2016

Srdeńćnńõ zveme budouc√≠ prvŇą√°ńćky (Velikost: 3.31 MB)

DEN OTEVŇėEN√ĚCH DVEŇė√ć 27.1.2016
5.1.2016

Den otevŇôen√Ĺch dveŇô√≠ (Velikost: 717.87 kB)

17.12.2015 PŇôedŇ°kol√°ńćek
25.11.2015

PŇôedŇ°kol√°ńćek 17. 12. 2015 bude zruŇ°en z dŇĮvodu poŇô√°d√°n√≠ "V√°nońćn√≠ bes√≠dky" v KD PodboŇôany od 16.00. T√≠mto zveme rodińće i dńõti na naŇ°√≠ kaŇĺdorońćn√≠¬†bes√≠dku.

PŇôedŇ°kol√°ńćek
7.11.2015

Srdeńćnńõ V√°s zveme....

N√°vrh nov√Ĺch stanov SRP҆
3.9.2015

ZveŇôejŇąujeme n√°vrh nov√Ĺch stanov SRP҆¬†a¬†schvalovat se budou na ńćlensk√© schŇĮzi SRP҆ dne 1.10.2015, zde ke staŇĺen√≠. (Velikost: 40.08 kB)

Plen√°rn√≠ schŇĮze a tŇô√≠dn√≠ schŇĮzky 1.10.2015
31.8.2015

Plen√°rn√≠ schŇĮze - ҆KOLN√ć J√ćDELNA - 17.00

pot√© tŇô√≠dn√≠ schŇĮzky

PŇôihlaŇ°ov√°n√≠ obńõdŇĮ
28.8.2015

V√°Ňĺen√≠ str√°vn√≠ci,

od 1.9.2015 bude provedena zmńõna v¬†pŇôihlaŇ°ov√°n√≠ obńõdŇĮ.

Str√°vn√≠k bude povinen si pŇôihlaŇ°ovat obńõdy na nov√Ĺ mńõs√≠c s√°m,¬† bez z√°sahu Ň°koln√≠ j√≠delny

(Ň°koln√≠ j√≠delna jiŇĺ nebude hromadnńõ pŇôihlaŇ°ovat str√°vn√≠ky na nov√Ĺ mńõs√≠c a str√°vn√≠k tak nebude m√≠t automaticky pŇôihl√°Ň°eny obńõdy). Obńõdy objedn√°vejte vŇĺdy pŇôedch√°zej√≠c√≠ den do 12 hod. po internetu, nebo do 7 hod. pro dan√Ĺ den na telefonu Ň°koln√≠ j√≠delny 415¬†214 660.¬†

 

Dńõkuji

Bc. Lada Marholdov√°

vedouc√≠ ҆J

 
 
Archiv
 
 
Office 365

 
 
Mapa webu
A
A
A