Kotva
Třídy
Archiv
Office 365

Mapa webu

Samostudium


Vážení rodiče, milí třeťáci,

 

posílám Vám pokyny k samostudiu. Bylo by dobré, kdybyste zvládli toto učivo do poloviny dubna.

 

K samostudiu matematiky jste dostali nakopírované pracovní listy. Všechno učivo na těchto listech bylo probráno ve škole, doma si budete pouze opakovat a procvičovat násobení a dělení, sčítání a odčítání dvoj a trojciferných čísel pamětně i písemně, zaokrouhlování a převody jednotek.  Záleží na Vás, jak si práci rozvrhnete. Zkuste si také opakování formou testu. Pracovní listy si zakládejte, po návratu do školy se můžete pochlubit, jak se Vám to podařilo.

Kdyby chtěl někdo počítat ještě více, dostali jste dva sešity na matematiku, do kterých si můžete psát libovolné příklady z učebnice. Můžete si také rýsovat úsečky a měřit jejich délku.

 

českém jazyce si opakujte slovní druhy, pádové otázky, vyjmenovaná slova po B, L, M a P – učebnice do str. 85. Pracovní sešit I. dopište celý včetně testu I, II.

Přečtěte si učivo o slovesech – uč. str. 87 – 90, vypracujte cvičení v pracovním sešitu II. do strany 5. Děti s úlevami mohu vypracovat od každého cvičení alespoň polovinu.

Vypravujte si pohádku o Budulínkovi, str. 91. V čítance si čtěte do str. 84. Písanka růžová by měla být celá dopsaná, v písance modré pište do str. 10.

Kdo by chtěl pracovat ještě více, dostali jste opět dva sešity na český jazyk, do kterých si můžete psát libovolná cvičení z učebnice.

 

V učebnici Prvouka si čtěte o rostlinách do str. 44 a prohlížejte si obrázky. Pracovní sešit zkuste vyplnit do str. 42.

 

anglickém jazyce si procvičujte učivo do str. 47 v učebnici i v pracovním sešitu.

 

Občas si zazpívejte pro dobrou náladu, nakreslete si nějaký pěkný obrázek, pravidelně sportujte.

 

Pokud by Vám nefungovala hesla pro přihlášení k webu, která jsem Vám předala ve středu, kontaktujte prosím vedení školy (Mgr. J. Kudláčková 415214102). Bude Vám vygenerováno nové heslo.

Přeji Vám hodně trpělivosti a úspěchů při samostudiu, a hlavně hodně zdraví. DZ